ข้าวเหนียวเขาวง ของคนภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ลือชื่อระดับโลก
แชร์ :
1,632 views

"สวัสดีครับ ผม มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียว กับนางอำไพ"