Ayutthaya Jazz
หกสิบแล้ว..แล้วไง ไปต่อ เที่ยวปางอุ๋งสุพรรณบุรี
ข้าวเหนียวเขาวง ของคนภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ลือชื่อระดับโลก
ทรายเม็ดแรกของชายหาดเมืองไทย ณ แหลมผักเบี้ย
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง
AirAsia - บัตรโดยสาร MyCorporate
AirAsia - 48 ชั่วโมง Hong Kong Disneyland
AirAsia - เจนนี่พลาด! พาสปอร์ตโดนฉก
AirAsia - เพราะคุณคือคนสำคัญ
"เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกัน"

"สวัสดีครับ ผม มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียว กับนางอำไพ"